دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان مقاله : اولین همایش ملی در حوزه مطالعات بین رشته ای

تاریخ انتشار: 1398/08/12 10:00 ق.ظ
 

فراخوان مقاله :

اولین همایش ملی در حوزه مطالعات بین رشته ای
حقوق، روانشناسی و معماری
همایش حق بر سلامت روان؛ شهر و شهروند 
26 آذرماه 1398
 

اولین همایش ملی در حوزه مطالعات بین رشته ای98.jpg 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اولین همایش ملی در حوزه مطالعات بین رشته ای
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,454
اخبار : فراخوان مقاله : اولین همایش ملی در حوزه مطالعات بین رشته ای
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی