دانشگاه شهید بهشتی

فهرست برگزیدگان جدید اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد سال تحصیلی 99-98

تاریخ انتشار: 1398/08/11 08:05 ق.ظ

​بنیاد ملی نخبگان فهرست جدید برگزیدگان اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99 - 98 را مطابق فایل پیوست اعلام نموده است.

ب​ا توجه به آن که نتایج اعلام شده صرفاً به معنای تایید اولیه به منظور اطلاع متقاضیان برای برنامه‌ریزی جهت انجام اموری همانند عقد قرارداد آموزش‌یار / همکاری علمی -اجرایی/ فن یار و یا شرکت در طرح شهید احمدی روشن است، در حال حاضر دسترسی ارائه درخواست تسهیلات در سامانة سینا برای معرفی شدگان وجود ندارد و پس از تأیید نهایی برگزیدگان از سوی بنیاد ملی نخبگان دسترسی مذکور ایجاد خواهد شد. گفتنی است در صورت برخورد با ادعا خلاف واقع در هر مرحله از بررسی درخواست‌ها و اعطای تسهیلات و یا تغییر حد نصاب امتیازهای مد نظر برای انتخاب برگزیدگان نهایی، بنیاد حق لغو این تأیید را خواهد داشت. ضمناً یادآور می‌شود اسامی مشمولین جدید و سایر اطلاعی‌های بنیاد ملی نخبگان در خصوص جوایز تحصیلی متعاقباً از همین طریق اعلام خواهد شد.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بنیاد ملی نخبگان، مشمولین جوایز تحصیلی 99-98
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 2,122
اخبار : فهرست برگزیدگان جدید اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد سال تحصیلی 99-98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی