دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان مقاله نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاریخ انتشار: 1398/08/08 10:47 ق.ظ
 

​         فراخوان مقاله

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  (خرداد 1399)

by site.jpg 2.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (خرداد 1399)
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,523
اخبار : فراخوان مقاله نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی