دانشگاه شهید بهشتی

آمار ثبت پیشنهاده (پروپوزال) و پایان‌نامه / رساله در سامانه ایران داک

تاریخ انتشار: 1398/08/06 10:09 ق.ظ

پیشنهاده های ثبت شده توسط دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مهرماه 1398، تعداد 513 عدد می‌باشد.

گزارش پیشنهاده های ثبت شده به تفکیک ماه در سال 1398 در نموادر زیر مشخص است:

hamanadjoo gozaresh1.jpg

 

همچنین تعداد 230 عدد پایان‌نامه / رساله توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی در سامانه ایران داک در مهرماه 1398 ثبت شده است.

گزارش پایان‌نامه/ رساله ثبت شده به تفکیک ماه در سال 1398 در نموادر زیر مشخص است:

hamanandjoo gozaresh2.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: گزارش
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 119
اخبار : آمار ثبت پیشنهاده (پروپوزال) و پایان‌نامه / رساله در سامانه ایران داک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی