دانشگاه شهید بهشتی

دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های رمز و امنیت شبکه

تاریخ انتشار: 1398/07/29 03:07 ب.ظ


WhatsApp Image 2019-10-21 at 08.17.06.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ژوهشکده فضای مجازی
منبع خبر پژوهشکده فضای مجازی
تعداد مشاهده: 1,877
اخبار : دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی های رمز و امنیت شبکه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی