دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی در جمع دانشگاه های برتر جهان در موضوع علوم کامپیوتر

تاریخ انتشار: 1398/07/28 02:40 ب.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رتبه بندی دانشگاه های جهان ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با موضوع علوم کامپیوتر منتشر شد.

در علوم کامپیوتر امسال ۷۴۹ دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند که تعداد دانشگاه های سال گذشته ۶۸۴ مورد بود. در این رتبه بندی ایران برای نخستین بار به جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر علوم کامپیوتر پیوست و دانشگاه صنعتی شریف در رتبه نخست دانشگاه های کشور و در رده ۲۰۱-۲۵۰ قرار دارد. دانشگاه شهید بهشتی در این رده بندی رتبه هفتم کشور را کسب کرد و در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفت. در مجموع ۱۲ دانشگاه ایرانی در جمع ۷۴۹ دانشگاه برتر دنیا در علوم کامپیوتر قرار دارند که از رده های ۲۰۱-۲۵۰ تا +۶۰۱ را در بر می گیرد.

جدول دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز (علوم کامپیوتر)

نام دانشگاه

رتبه جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱۲۵۰ 

دانشگاه تهران

۳۰۱۴۰۰  

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۰۱۵۰۰ 

دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۰۱۵۰۰ 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۰۱۵۰۰ 

دانشگاه شیراز

۴۰۱۵۰۰ 

دانشگاه شهید بهشتی

۵۰۱۶۰۰

دانشگاه تبریز

۵۰۱۶۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۶۰۱+

دانشگاه اصفهان

۶۰۱+

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

۶۰۱+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۶۰۱+

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نظام رتبه بندی تایمز
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 962
اخبار : دانشگاه شهید بهشتی در جمع دانشگاه های برتر جهان در موضوع علوم کامپیوتر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی