دانشگاه شهید بهشتی

تسویه نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

تاریخ انتشار: 1398/07/28 09:56 ق.ظ
 

​تمامی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری موظف هستند بعد از دفاع خود از پایان‌نامه/ رساله مربوطه، به سامانه ثبت پیشنهاده، پایان‌نامه/ رساله ایرانداک به آدرس اینترنتی sabt.irandoc.ac.ir  مراجعه نمایند و پایان‌نامه/ رساله خود را در آن سامانه ثبت نمایند و فایل گواهی ثبت خود را به صورت پرینت شده به همراه لوح فشرده پایان‌نامه تحویل مسئولین مربوطه بخش پایان نامه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دهند.​

تسویه نهایی منوط به تحویل لوح فشرده و ثبت پایان نامه در سامانه ایرانداک است.
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مقطع ارشد و دکتری، ایرانداک، ثبت پایان نامه، تسویه نهایی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 290
اخبار : تسویه نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی