دانشگاه شهید بهشتی

نشست آسیب شناسی روش پژوهش کیفی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

تاریخ انتشار: 1398/07/22 09:59 ق.ظ

نخستین نشست گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان آسیب شناسی روش پژوهش کیفی روز بیست و یکم مهر ماه 1398 از ساعت ده تا دوازده در کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست دکتر مهدی شقاقی، دکتر محسن حاجی زین العابدینی و دکتر حمید کشاورز  اعضای هیات علمی گروه علم  اطلاعات و دانش شناسی، درباره خواستگاه پژوهش کیفی و اشکالاتی که سبب آسیب رسیدن به این روش به دلیل فقدان تسلط بر این روش ایجاد می شود می‌شود بحث و تبادل نظر شد.

نشست.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: روش پژوهش
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 642
اخبار : نشست آسیب شناسی روش پژوهش کیفی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی