دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پسادکتری در سایت معاونت پژوهشی- دکتر کاظمی کارگر- برق قدرت

تاریخ انتشار: 1398/07/16 02:25 ب.ظ

​به اطلاع می رساند که دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد برای مدت یک سال و در زمینه "یادگیری ماشین جهت تشخیص و جایابی خطا در ریز شبکه ها" پژوهشگر پسادکتری جذب نماید. پژوهشگر انتخاب شده زیر نظر و راهنمایی دکتر حسین کاظمی کارگر فعالیت خواهد نمود.
متقاضیان واجد شرایط که دانش آموخته دکتری در رشته مهندسی برق- قدرت هستند و ظرف 2 سال اخیر فارغ التحصیل شده باشند، می توانند رزومه علمی و فرم تقاضای خود را در قالب فرم های موجود در سایت دانشگاه، بخش فرم ها و آئین نامه های معاونت پژوهشی (دوره فرا دکتری) تا تاریخ 10/آبان/98 به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پسادکتری - دکتر کاظمی کارگر- برق قدرت
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 1,920
اخبار : فراخوان پسادکتری در سایت معاونت پژوهشی- دکتر کاظمی کارگر- برق قدرت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی