دانشگاه شهید بهشتی

نمایشگاهی از کتب اهدایی به مناسبت روز کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1398/07/15 02:43 ب.ظ

نمایشگاهی از کتب اهدایی از سوی بخش سفارشات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه مورخ 22 مهرماه 1398 در جایگاه در ورودی این واحد برگزار خواهد شد. بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت بازدید و دریافت کتاب از این نمایشگاه دعوت به عمل می‌آید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتب اهدایی
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 237
اخبار : نمایشگاهی از کتب اهدایی به مناسبت روز کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی