دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری جلسات ژورنال کلاب پژوهشکده علوم شناختی و مغز سال تحصیلی 1398

تاریخ انتشار: 1398/07/13 06:00 ب.ظ
اولین جلسه ژورنال کلاب این هفته در روز دوشنبه مورخ 98.07.15 ساعت 13 در محل پژوهشکده برگزار می گردد. در این جلسه بهنام کرمی دانشجوی دکتری مدلسازی شناختی مقاله زیر را ارائه خواهند کرد:

Interindividual neural differences in moral decision-making are mediated by alpha power and delta/theta phase coherence.

لینک مقاله :

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشکده علوم شناختی، علوم شناختی، ژورنال کلاب
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,806
اخبار : برگزاری جلسات ژورنال کلاب پژوهشکده علوم شناختی و مغز سال تحصیلی 1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی