دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان دوره الکترونیکی

تاریخ انتشار: 1398/07/10 01:45 ب.ظ

​قابل توجه دانشجویان دوره الکترونیکی:
واحدهای درسی شما در طول چهارترم تحصیلی ارائه خواهد شد. در صورت حذف درس، غیبت یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس، از آنجا که این درس در ترم بعد از آن ارائه نمی شود، ممکن است سنوات تحصیلی شما تا ترم 5 یا 6 ادامه یابد. در صورت مرخصی تحصیلی، حذف ترم یا وقفه نیز بروز این مشکل اجتناب ناپذیر است. لذا برای جلوگیری از طولانی شدن سنوات تحصیلی تاکید می شود که دانشجویان کلیه واحدهای ارائه شده را در هر ترم اخذ نمایید. مسئولیت عواقب ناشی از عدم گذراندن موفق آمیز درس در یک ترم بر عهده دانشجو است.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوره الکترونیکی
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 91
اخبار : قابل توجه دانشجویان دوره الکترونیکی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی