دانشگاه شهید بهشتی

الزام ثبت پایان نامه در ایرانداک جهت تسویه حساب از کتابخانه مرکزی

تاریخ انتشار: 1398/07/10 09:40 ق.ظ

تمامی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری موظف هستند بعد از دفاع خود از پایان‌نامه/ رساله مربوطه، به سامانه ثبت پیشنهاده، پایان‌نامه/ رساله ایرانداک به ادرس اینترنتی sabt.irandoc.ac.ir  مراجعه نمایند و پایان‌نامه/رساله خود را در آن سامانه ثبت نمایند و فایل گواهی ثبت خود را به صورت پرینت شده به همراه لوح فشرده پایان‌نامه تحویل مسئولین مربوطه بخش پایان نامه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دهند.

****تسویه نهایی منوط به تحویل لوح فشرده و ثبت پایان نامه در سامانه ایرانداک می باشد. 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ایرانداک، تسویه حساب
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 313
اخبار : الزام ثبت پایان نامه در ایرانداک جهت تسویه حساب از کتابخانه مرکزی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی