دانشگاه شهید بهشتی

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشکده الهیات و ادیان

تاریخ انتشار: 1398/07/08 01:27 ب.ظ

در این تفاهم نامه که به امضای ریاست دانشکده الهیات و ادیان و مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه ادیان و مذاهب رسید طرفین توافق کردند در زمینه های گوناگون پژوهشی و آموزشی به ویژه با برگزاری دوره های کوتاه مدت بین المللی با یکدیگر همکاری کنند.

تفاهم نامه همکاری

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تفاهم نامه همکاری - دانشگاه ادیان و مذاهب
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 1,317
اخبار : انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشکده الهیات و ادیان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی