دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت تایلند

تاریخ انتشار: 1398/07/03 01:11 ب.ظ

​جهت آگاهی از شرایط بورس تحصیلی دولت تایلند فایل پیوست را مطالعه نمایید.

بورس تحصیلی دولت تایلند

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بورس تحصیلی دولت تایلند
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 2,882
اخبار : اطلاعیه بورس تحصیلی دولت تایلند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی