دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان جذب پژوهشیار پسادکتری در پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

تاریخ انتشار: 1398/07/02 01:45 ب.ظ

​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی در نظر دارد یک نفر پژوهشیار پسادکتری به مدت یک نیمسال تحصیلی زیر نظر دکتر مسعود طهماسیان در زمینه "مدل‌سازی شناختی- در زمینه اختلالات خواب" جذب نماید متقاضیان درخواست و مدارک خود را تا تاریخ 15/07/1398 به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با موضوع فراخوان جذب پژوهشیار پسادکتری در پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی تحویل دهند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان جذب ،پسادکتری ، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 2,158
اخبار : فراخوان جذب پژوهشیار پسادکتری در پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی