دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه بورس تحصیلی کشورهای مکزیک، اسلواکی و چین

تاریخ انتشار: 1398/06/31 12:18 ب.ظ

​به اطلاعیه دانشجویان محترم می‌رساند اطلاعیه‌های بورس تحصیلی  کشورهای مکزیک، اسلواکی و چین در فایل پیوست قابل ملاحظه است.

اطلاعیه بورس.rar

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بورس تحصیلی
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 2,281
اخبار : اطلاعیه بورس تحصیلی کشورهای مکزیک، اسلواکی و چین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی