دانشگاه شهید بهشتی

امکان درخواست دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار: 1398/06/23 02:35 ب.ظ

بدین وسیله به استحضار می رساند با توجه به بند3 صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 24/2/1398 ، امکان درخواست دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از امروز تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 25 شهریور 1398 در سیستم جامع آموزشی گلستان  فراهم شده است .

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: امکان درخواست دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 2,168
اخبار : امکان درخواست دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی