دانشگاه شهید بهشتی

​قابل توجه کاربران ایمیل و سامانه تغذیه

تاریخ انتشار: 1398/06/23 12:00 ب.ظ


بدین وسیله به اطلاع کاربران ایمیل دانشگاهی و سامانه تغذیه میرساند، به منظور انجام اصلاحات، سرویس  ایمیل  و تغذیه ، از ساعت 10:30 الی 11:30 روز یکشنبه مورخ 1398/06/24 به مدت يك ساعت دچار وقفه خواهد شد.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: یمیل دانشگاهی ، سامانه تغذیه
منبع خبر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مشاهده: 3,625
اخبار : ​قابل توجه کاربران ایمیل و سامانه تغذیه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی