دانشگاه شهید بهشتی

همکاری علمی خانم دکتر کارن فونتین با دانشکده علوم زمین

تاریخ انتشار: 1398/06/13 07:35 ق.ظ

به دعوت دانشکده علوم زمین و با همکاری روابط بین الملل دانشگاه دکتر کارن فونتین  (Karen Fontijn) از کشور بلژیک و دانشگاه بروکسل جهت انجام همکاری‌های مشترک در مورد مطالعه آتشقشان دماوند توسط دانشجویان دکتری به ایران سفر و ضمن انجام برداشت های صحرایی، سخنرانی با عنوان زیر را در دانشکده علوم زمین در تاریخ 98/6/11 انجام دادند که مورد توجه علاقمندان قرار گرفت.

Contrasting Styles of Post-Caldera Volcanism Along the Main Ethiopian Rift

MrsKarenFon.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خانم دکتر کارن فونتین + دانشگاه بروکسل + دانشکده علوم زمین
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 2,700
اخبار : همکاری علمی خانم دکتر کارن فونتین با دانشکده علوم زمین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی