دانشگاه شهید بهشتی

با حکم وزیر علوم دکتر نصیری قیداری به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب شد

تاریخ انتشار: 1398/06/11 12:51 ب.ظ

 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 11 شهریور 1398 دکتر سعداله نصیری قیداری را به سمت سرپرست دانشگاه شهید بهشتی منصوب نمود.

دکتر نصیری قیداری استاد پایۀ 30 گروه فیزیک نجوم و اختر فیزیک دانشکدۀ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی است.

معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، نمایندۀ مردم زنجان در دورۀ هشتم مجلس شورای اسلامی و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو بخشی از سوابق علمی- اجرایی دکتر نصیری قیداری است.


دکتر سعداله نصیری قیداری متولد ۱۳۳۸ شهرستان خدابنده زنجان، استاد تمام پایه 30 رشته فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی است.

راهنمایی و مشاوره بیش از ۴۰ رساله دکتری تخصصی و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ چهل مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی ،ارائه بیش از شصت مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی، از جمله سوابق علمی دکتر نصیری قیداری است.

سوابق اجرایی:

-مدیر گروه فیزیک دانشگاه زنجان

-رییس دانشکده علوم دانشگاه زنجان

-معاون آموزشی دانشگاه زنجان

-عضو شورای پژوهشی پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانشهای بنیادی

-عضو شورای راهبری رصدخانه ملی ایران

-مدیر کمیته مکانیابی رصدخانه ملی ایران

-نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی

-معاون حقوقی وزارت علوم

-دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

-رییس ‌کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز و موسسات زیر مجموعه آنها

-عضو هیات ممیزه دانشگاه بین المللی قزوین

-رییس انجمن نجوم ایران

-نایب رئیس انجمن فیزیک ایران

-عضو کمیته علوم پایه شورای عالی عتف

-عضو کمیته داوری جشنواره های فارابی و خوارزمی

-عضو هیات تحریریه مجله

Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics

-عضو هیات تحریریه مجله نجوم

-مدیر مسئول مجله پیام یونسکو

-عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی​


حکم رئیس دانشگا1ه.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتصاب سرپرست دانشگاه شهید بهشتی
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 3,347
اخبار : با حکم وزیر علوم دکتر نصیری قیداری به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی