دانشگاه شهید بهشتی

دفتر امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه افتتاح شد

تاریخ انتشار: 1398/06/09 02:28 ب.ظ

دفتر امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، با حضور مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی، در این مراسم که روز شنبه 9 شهریورماه برگزار شد، دکتر علیزاده مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، دکتر راسخ مدیرکل امور کنسولی سازمان دانشجویان، دکتر حاج جباری معاون دانشجویی دانشگاه، دکتر شیرانی مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی و دکتر قلمبران رئیس اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌الملل حضور داشتند.

دکتر علیزاده و هیئت همراه به همراه دکتر حاج جباری، سپس با حضور در مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) از ساختمان جدید این مرکز بازدید کردند و در نشستی به میزبانی دکتر اکبری رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی شرکت نمودند.

گزارش تصویری

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دفتر امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل، دکتر علیزاده، آزفا
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,355
اخبار : دفتر امور کنسولی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه افتتاح شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی