دانشگاه شهید بهشتی

جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندی

تاریخ انتشار: 1398/06/02 09:18 ق.ظ

فراخوان داوری برای پایان نامه حقوق شهروندی برای جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندی / وزارت عتف - استیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی

جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندی .jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,269
اخبار : جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی