دانشگاه شهید بهشتی

گزارش تصویری روند تعمیر و بازسازی بلوک 3 خواهران و خوابگاه برادران

تاریخ انتشار: 1398/05/06 09:55 ق.ظ
 

​در تاریخ 30 تیر 1398 دکتر جباری معاون دانشجویی از روند تعمیر و بازسازی بلوک 3 دختران و خوابگاههای پسران بازدید بعمل آورد.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خوابگاه
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 648
اخبار : گزارش تصویری روند تعمیر و بازسازی بلوک 3 خواهران و خوابگاه برادران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی