دانشگاه شهید بهشتی

معرفی و انتشار نشریه علمی پژوهشی "Petroleum Business Review "

تاریخ انتشار: 1398/05/01 08:37 ق.ظ

​معرفی و انتشار نشریه علمی پژوهشی "Petroleum Business Review " ​

معرفی و انتشار نشریه علمی پژوهشی Petroleum Business Review  .jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی و انتشار نشریه علمی پژوهشی Petroleum Business Review
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 2,684
اخبار : معرفی و انتشار نشریه علمی پژوهشی "Petroleum Business Review "
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی