دانشگاه شهید بهشتی

اضافه شدن پایگاه اطلاعاتی استاندارد ASTM به پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک

تاریخ انتشار: 1398/04/31 12:02 ب.ظ

این سازمان استانداردهای فنی را به صورت داوطلبانه تعریف و به چاپ می رساند . این استانداردها گستره‌ی وسیعی از مواد تولیدات ، سیستم ها و وسیله ها را شامل می شود.

استانداردهای تعریف شده به وسیله ی ASTM بین المللی به شش گروه تقسیم می شوند:

  1. استانداردهای تصریح ، که بر اساس نیازهای مردم تعریف گشته اند؛

  2. استاندارد روش های آزمایش ، که راهی را یک آزمایش انجام می شود را تعریف میکند . نتایج به دست آمده از آزمون ممکن است از لحاظ درستی با استاندارد تصریح ارزیابی شود؛

  3.  استانداردهای تمرینی ، که عملیات ها متوالی را تعریف می کند و موجب یک نتیجه گیری نمی شود؛

  4. استاندارد راهنما ، که یک سری اطلاعات طبقه بندی شده را مهیا میکند یا سری هایی از انتخاب هاست که به صورت یک واحد عملیاتی معرفی نشده اند؛

  5. استاندارد رده بندی ، که یک طبقه بندی از مواد ، تولیدات ، سیستم ها یا سرویس ها را ارائه می کند . اساس این تقسیم بندی بنابر شباهت در این گروه هاست . که خواص مورد بررسی که اساس تقسیم بندی اند شامل: سرچشمه ، ترکیب ، خواص و یا استفاده می شود؛

  6. استاندارد اصطلاحی ، که معنای لغات و اصطلاحات مورد استفاده در دیگر استانداردها را تعریف می کند؛

کاربران محترم دانشگاه شهید بهشتی می‌توانند با مراجعه به لینک پایگاه‌های اطلاعاتی این دانشگاه از این پایگاه هم از این پس استفاده نمایند.

 

compass.png

 

 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پایگاه استانداردهای فنی
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 161
اخبار : اضافه شدن پایگاه اطلاعاتی استاندارد ASTM به پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی