دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری چهارمین جلسه کارگروه مشترک "پياده سازی استاندارد آر دی ای"

تاریخ انتشار: 1398/04/31 11:56 ق.ظ

چهارمین جلسه کارگروه مشترک "پياده سازی استاندارد آر دی ای در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی"  روز یکشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۸در دفتر ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی دکتر سید مهدی طاهری و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر طاهری ضمن اشاره به مباحث جلسات گذشته، اشاره به در نظر گرفتن چشم‌انداز دو ساله این طرح داشتند که تمام مباحث را در این چشم‌انداز در نظر گرفته‌اند. همچنین ایشان به آموزش مداوم در تمامی جلسات در کنار مباحث دیگر اشاره کردند.

سپس دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی با اشاره به روند کار، خواهان دانش‌افزایی و روزآمدسازی آن در زمینه RDA  از اعضای کارگروه شدند.

در این جلسه روسای دو کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی با همراهی و مشورت اعضای کارگروه به طراحی نقشه راه جهت پیاده‌سازی RDA در کتابخانه‌های مذکور نمودند.

پنجمین جلسه این کارگروه در شهریور ماه 1398 برگزار خواهد شد.

kargrooh rda 4.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگروه
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 148
اخبار : برگزاری چهارمین جلسه کارگروه مشترک "پياده سازی استاندارد آر دی ای"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی