دانشگاه شهید بهشتی

استخدام دو پژوهشگر پسادکتری فیزیک محاسباتی

تاریخ انتشار: 1398/04/30 08:28 ق.ظ

​ گروه نانوفیزیک محاسباتی دانشکدۀ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ازعلاقه‌مندان پژوهش در حوزۀ فیزیک مادۀ چگال محاسباتی و نظری در قالب پژوهشگر پسادکتری دعوت به همکاری می کند. انتظار می‌رود داوطلبان دارای مدرک دکتری در یکی از رشته‌های فیزیک مادۀ چگال، فیزیک محاسباتی، شیمی فیزیک محاسباتی، علوم یا مهندسی کامپیوتر و نظایر آنها باشند. داوطلبان می‌توانند درخواست خود را که شامل موارد زیر باشد به آدرس ali_sadeghi@sbu.ac.ir ایمیل نمایند:
•    نامه‌ای کوتاه که انگیزه و سابقۀ پژوهشی مرتبط را به روشنی بیان کند
•    رزومۀ علمی
•    لیست مقالات و انتشارات علمی
•    اطلاعات تماس دو معرف علمی به ویژه استاد راهنمای دورۀ دکتری که از قبل در مورد درخواست توصیه نامه با آنان هماهنگی شده باشد
بررسی درخواست‌ها دائماً و تا لحظۀ انتخاب دو پژوهشگر ادامه دارد. 


حقوق و مزایای پژوهشگران توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایران به مدت یک سال پرداخت می‌شود و داوطلبان باید شرایط مورد نظر فدراسیون را احراز نمایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این شرایط و نیز آشنایی با فعالیت‌های پژوهشی گروه به آدرس http://comphys.sbu.ac.ir/group.htm#postdoc مراجعه و یا مستقیماٌ با آقای دکتر صادقی به آدرس ایمیل فوق تماس بگیرید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: استخدام دو پژوهشگر پسادکتری فیزیک محاسباتی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 2,914
اخبار : استخدام دو پژوهشگر پسادکتری فیزیک محاسباتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی