دانشگاه شهید بهشتی

همایش بین المللی چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛...

تاریخ انتشار: 1398/04/24 10:17 ق.ظ

پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری و مشارکت مراکز دانشگاهی و پژوهشی برجسته کشور در آذرماه 1398 برگزار می کند:  

همایش بین المللی«چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دستاوردها، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازها» 
چهل سال قانون اساسی.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: همایش بین المللی«چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دستاوردها، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازها»
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 3,313
اخبار : همایش بین المللی چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛...
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی