دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه همانند جو و پایگاه اطلاعاتی

تاریخ انتشار: 1398/04/18 11:31 ق.ظ

​برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه  همانند جو و پایگاه اطلاعاتی ایراندک ​

برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه  همانند جو و پایگاه اطلاعاتی ایراندک  98.jpg 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه همانند جو و پایگاه اطلاعاتی ایراندک
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 2,222
اخبار : برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه همانند جو و پایگاه اطلاعاتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی