دانشگاه شهید بهشتی

ضوابط اعطای تسهیلات به برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن

تاریخ انتشار: 1398/04/05 08:45 ق.ظ

​به اطلاع مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان می‌رساند:

با توجه به شیوه‌نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد در سال تحصیلی 98-97" در صورتی که دانشجویان قبل از ورود به طرح شهید احمدی روشن قرارداد آموزشیاری یا پژوهشیاری داشته باشند همزمان با شروع همکاری در طرح، پرداخت اعتبارهای مذکور ایشان متوقف و از اعتبار طرح شهید احمدی بهره‌مند خواهند شد. همچنین در صورتی که دانشجویان همکار در طرح به هر دلیلی فعالیت خود در هسته‌های پژوهشی مساله محور تحصیلی 98-97 را متوقف نمایند،  در صورتی که در نیمسال اول سال تحصیلی باشد مبالغ پرداخت شده بابت اعتبار طرح شهید احمدی روشن از اعتبارهای آموزشیاری یا پژوهشیاری کسر می‌گردد و در صورت انصراف از طرح در نیم‌سال دوم، اعتبارهای آموزشیاری یا پژوهشیاری به دانشجو پرداخت نخواهد شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، طرح شهید احمدی روشن
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 3,088
اخبار : ضوابط اعطای تسهیلات به برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی