دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تسویه حساب و تخلیه خوابگاه طی نیمسال دوم 98-97

تاریخ انتشار: 1398/04/03 11:06 ق.ظ

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم تحصیلی 98-97 در خوابگاه ها ساکن بوده‌اند، می رساند، پس از پایان امتحانات و قبل از ترک خوابگاه (حداکثر تا تاریخ 8 تیر 1398 نسبت به تخلیه، تحویل اتاق و ملزومات و انجام تسویه حساب با مسئول خوابگاه مربوطه اقدام نمایند. ضمنا" عدم حضور درخوابگاه بمنزله عدم استفاده و تخلیه خوابگاه نبوده و تحویل کارت خوابگاه و سایر ملزومات تحویلی ملاک عمل می باشد. در صورت عدم تخلیه و تسویه حساب درتاریخ مقرر مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

نکته 1: دانشجویان تحصیلات تکمیلی واجد شرایط متقاضی اسکان تابستان لازم است قبل از مراجعه به محل خوابگاه تخصیص یافته برای اسکان تابستان که متعاقبا" اطلاع رسانی خواهد شد،  نسبت به تسویه و تخلیه خوابگاه فعلی اقدام نمایند.

نکته2:  فارغ التحصیلان شرکت کننده در جشن فارغ التحصیلی که اسامی آنها از معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام شده باشد پس از انجام تسویه حساب خوابگاه مجاز به اسکان در محل های تعیین شده تا بازه جشن فارغ التحصیلی حداکثر 11 تیر 1398خواهند بود.     

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تخلیه
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 1,079
اخبار : اطلاعیه تسویه حساب و تخلیه خوابگاه طی نیمسال دوم 98-97
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی