دانشگاه شهید بهشتی

برنامه واحد بینایی سنجی در فصل تابستان

تاریخ انتشار: 1398/04/02 08:19 ق.ظ

​بدینوسیله به اطلاع می رساند برنامه واحد بینایی سنجی در فصل تابستان روزهای شنبه ساعت 13-11 و روزهای سه شنبه ساعت 14-12می باشد .

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بینایی سنجی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 474
اخبار : برنامه واحد بینایی سنجی در فصل تابستان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی