دانشگاه شهید بهشتی

دفاع از رساله دانشجوی دکتری خانم فاطمه کشوری

تاریخ انتشار: 1398/04/01 02:19 ب.ظ

​اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

موضوع:
رشد رفتار به اشتراک گذاری اجتماعی كودكان 4 تا 6 سال؛  نقش مكانيزم های شناختی، اخلاقی، اجتماعی و همبسته¬های عصب شناختی

استاد راهنما:
دکتر حسین لطف آبادی

استادان مشاور:
دکتر سعید ایمانی
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد

استادان داور:
دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر بنفشه غرائی
دکتر نگار سماک نژاد

دانشجو:
خانم فاطمه کشوری

زمان:
دوشنبه 03/04/98  ساعت 10

مکان :
پژوهشکده علوم شناختی و مغز- کلاس شماره 1
1398
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشکده علوم شناختی، دفاع از دکتری
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 1,871
اخبار : دفاع از رساله دانشجوی دکتری خانم فاطمه کشوری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی