دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه مصاحبه دکتری علوم کامپیوتر

تاریخ انتشار: 1398/03/22 01:53 ب.ظ

قابل توجه داوطلبین محترم مصاحبه دکتري علوم کامپیوتر
داوطلبین محترم جهت مصاحبه دکتري درتاریخ98/3/25 ساعت 8:30 به گروه علوم کامپیوتر طبقه (منفی1) مراجعه نمائید.
گروه علوم کامپیوتر

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه دکتری-علوم کامپیوتر-25 خرداد
منبع خبر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مشاهده: 3,122
اخبار : اطلاعیه مصاحبه دکتری علوم کامپیوتر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی