دانشگاه شهید بهشتی

بروشور اعتیاد و مهارتهای زندگی

تاریخ انتشار: 1398/03/21 12:17 ب.ظ

اعتیاد.jpg

 مرکز مشاوره و آموزشهای  اجتماعی در راستای افزایش آگاهی دانشگاهیان وپیشگیری از ابتلای دانشجویان وجوانان به اعتیاد بروشوری  با عنوان اعتیاد و مهارتهای زندگی منتشر کرد.همانطور که می دانید مهارتهای زندگی یعنی قابلیت ها و توانایی های که فرد برای برخورد مناسب ودرست با مسائل وموقعیت های زندگی یاری می دهند. داشتن این مهارت ها به شما کمک می کند تادر زمان روبرو شدن با فشارهای روانی، اثرات زیانبار آن را به حداقل برسانید. نداشتن مهارت های زندگی  ممکن است فرد رابه سمت اعتیاد بکشاند. در واقع ضعف دراین مهارت ها موجب می شود که فرد به موجب احساس  ناتوانی و ضعف به سمت راه حل های سطحی و مقطعی برود که یکی  از آن ها پناه بردن به مواد مخدر است.

کدام مهارت ها به مقابله با مصرف موادکمک می کند.

-خود کنترلی- عزت نفس -حل مساله

برای مطالعه کامل بروشور و افزایش آگاهی خود در این حوزه پیشنهاد می شود به مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی واقع در طبقه دو معاونت فرهنگی واجتماعی مراجعه کرده وبرو شور مذکور را دریافت نمایید​.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مرکزمشاوره
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مرکز مشاوره
تعداد مشاهده: 4,221
اخبار : بروشور اعتیاد و مهارتهای زندگی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی