دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه مصاحبه دکتری ریاضی و ریاضی کاربردی و صنعتی

تاریخ انتشار: 1398/03/18 02:35 ب.ظ

​​"اطلاعیه"
مصاحبه دکتری ریاضی و ریاضی کاربردی و صنعتی، گرایش های جبر و آنالیز عددی دانشگاه شهید بهشتی- کلیه دوره ها- در روزهای یکشنبه و دوشنبه 19 و 20 خرداد 1398 در گروه ریاضی برگزاری می شود.
ساعت تحویل مدارک 8:30 صبح (دفتر گروه ریاضی)
مدارک مورد نیاز: پایان نامه، روزمه، توصیه نامه و ریز نمرات

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: 19 و 20 خرداد 98-مصاحبه گروه ریاضی و ریاضی کاربردی
منبع خبر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مشاهده: 3,471
اخبار : اطلاعیه مصاحبه دکتری ریاضی و ریاضی کاربردی و صنعتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی