دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب دکتر یمنی دوزی سرخابی به ریاست یکی از کرسی های یونسکو

تاریخ انتشار: 1398/03/13 01:39 ب.ظ

بنا بر اعلام موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با تایید رئیس بخش آموزش عالی یونسکو در پاریس، به عنوان رئیس کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی  موسسه مذکور پذیرفته شده است.

مدیریت همکاری های علمی بین المللی کسب این موفقیت را به جامعه دانشگاهی شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و دکتر یمنی دوزی سرخابی تبریک عرض می نماید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: محمد یمنی دوزی سرخابی - کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 2,004
اخبار : انتصاب دکتر یمنی دوزی سرخابی به ریاست یکی از کرسی های یونسکو
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی