دانشگاه شهید بهشتی

روز جهانی بدون دخانیات

تاریخ انتشار: 1398/03/13 07:33 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت آگاهی در خصوص مطالب علمی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایید.


روز جهانی بدون دخانیات

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دخانیات
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 317
اخبار : روز جهانی بدون دخانیات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی