دانشگاه شهید بهشتی

تقدیر از برگزیدگان سراهای دانشجویی

تاریخ انتشار: 1398/03/12 10:23 ق.ظ

​تقدیر از برگزیدگان سراهای دانشجویی سال 98 در روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 در دفتر معاون محترم دانشجویی برگزار شد.در این مراسم که مدیر امور خوابگاه ها، مدیر خدمات دانشجویی و رئیس اداره بهداشت و درمان حضور داشتند؛ دکتر حاج جباری ضمن تشکر از مشارکت فعال دانشجویان از اجرای این مسابقه در هر دو ترم سال تحصیلی خبر داد.در ادامه دکتر حاج جباری به همراه سایر مسئولین امور دانشجویی از سراهای دانشجویی بلوار کشاورز ورستاک بازدید  کرد.

گزارش تصویری

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سراهای
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 311
اخبار : تقدیر از برگزیدگان سراهای دانشجویی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی