دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان ثبت نام در نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

تاریخ انتشار: 1398/03/08 03:19 ب.ظ

​جهت اطلاع از فراخوان  ثبت نام در نهمین  کنفرانس  آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

N!388735.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان ثبت نام در نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 3,019
اخبار : فراخوان ثبت نام در نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی