دانشگاه شهید بهشتی

جدول زمانی معرفی شدگان (مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی

تاریخ انتشار: 1398/03/07 11:44 ق.ظ

​خبر تکمیلی

  

جدول زمانی معرفی شدگان (مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز

 سال تحصیلی   99-1398

زمان مصاحبه

دوره

رشته و گرایش

21 خردادماه

روزانه- پردیس- نوبت دوم

حقوق خصوصی

21 خردادماه

روزانه- نوبت دوم

حقوق جزا و جرم شناسی

21 خردادماه

روزانه- پردیس نوبت دوم

حقوق بین الملل

21 خردادماه

روزانه- پردیس نوبت دوم

حقو ق عمومی

21 خردادماه

روزانه- نوبت دوم

حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

21 خردادماه

روزانه- نوبت دوم

حقوق نفت و  گاز

 

·       حضور تمامی معرفی شدگان (مصاحبه) ساعت 8:30  در دانشکده الزامی ست.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جدول زمانی معرفی شدگان (مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 517
اخبار : جدول زمانی معرفی شدگان (مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی