دانشگاه شهید بهشتی

زمان ارزیابی اساتید تمدید شد

تاریخ انتشار: 1398/03/05 12:49 ب.ظ

با توجه به تصمیمات اخذ شده مقرر گردید انجام نظر سنجی از تدریس اساتید توسط دانشجویان تا روز چهار شنبه مورخ 98/03/08  تمدید گردید. دانشجویان در صورت بروز هرگونه مشکل با کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی با شماره 2291 تماس فرمایند.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ارزیابی اساتید
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 3,708
اخبار : زمان ارزیابی اساتید تمدید شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی