دانشگاه شهید بهشتی

جلسه آشنایی با ابزارهای آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

تاریخ انتشار: 1398/03/01 09:20 ق.ظ
 

اولین جلسه آشنایی با ابزارهای آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی صبح دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 به همت معاونت پژوهشی این دانشکده برگزار شد.

در این نشست یک‌ساعته، دکتر وحید صادقی مدیر آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی- مجموعه تست‌های «وییِنا» و کاربردهای آن در انواع پژوهش‌ها را ارائه کرد.

 

 
جلسه آشنایی.jpg 
آشنایی 2.jpg 
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آشنایی - ابزارهای کتابخانه - دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناس
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 289
اخبار : جلسه آشنایی با ابزارهای آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی