دانشگاه شهید بهشتی

دوازدهمین کارگاه روش پژوهش «کارپ» برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/03/01 09:14 ق.ظ
 

دوازدهمین کارگاه روش پژوهش «کارپ»  بعد از ظهر یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 به همت معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه دوساعته ساعته، فرشته اشکان دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی- روش تحقیق «پدیدارشناسی» را ارائه کرد.

کارپ 12.jpg 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه - «کارپ»
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 260
اخبار : دوازدهمین کارگاه روش پژوهش «کارپ» برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی