دانشگاه شهید بهشتی

سیزدهمین (آخرین) کارگاه روش پژوهش «کارپ» برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/03/01 09:11 ق.ظ
 

سیزدهمین (آخرین) کارگاه روش پژوهش «کارپ»  صبح دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 به همت معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه دوساعته ساعته، احمد محجوبیان –دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی- چگونگی تحلیل محتوا با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار اِکسل را ارائه کرد.​

کارپ آخر.jpg 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه - «کارپ»
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 256
اخبار : سیزدهمین (آخرین) کارگاه روش پژوهش «کارپ» برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی