دانشگاه شهید بهشتی

راه اندازی کامل دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی

تاریخ انتشار: 1398/02/31 02:12 ب.ظ

​راه اندازی کامل دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

1.jpg


کمیت های قابل اندازه گیری
•    بیشینه میدان اعمالی(Hm)  
•    بیشینه چگالی شار(Bm)
•    میزان پسماند مغناطیسی      (Br)
•    میدان پسماند زدا(Hc)


کاربردهای آنالیز VSM
•    تعیین رفتار مغناطیسی مواد پودری،  توده ای و فیلم نازک
•    اندازه گیری حلقه پسماند مغناطیسی
•    اندازه گیری منحنی مغناطش اولیه
•    اندازه گیری حلقه های پسماند کوچک
•    این سیستم مجهز به FORC  نیز می باشد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 1,168
اخبار : راه اندازی کامل دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی