دانشگاه شهید بهشتی

انتشار شماره 85 مجله تحقیقات حقوقی

تاریخ انتشار: 1398/02/31 01:54 ب.ظ

اعلام انتشار شماره 85 مجله تحقیقات حقوقی بهار 1398‎_Page_1.jpg 
 
 

فهرست مطالب

دیوان بین‌المللی کیفری؛ نخستین ماهیت سلبی مسئولیت کیفری و بازتاب آن در قوانین کیفری ایران
محمدعلی اردبیلی‌ـ محمدهادی نادری    11
بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان‌دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار
حسن بادینی‌ـ فرناز فروزان بروجنی    35
مدل اشمیتیِ حقوق بین‌الملل؛ خودسازگی مفهومی و نابسندگی مبنایی
سید محمد قاری سیدفاطمی‌ـ مریم حاجی‌عرب    61
بهره‌برداری تجاری از شهرت درگذشتگان
عباس میرشکاری    97
خدمات کارگری در سازمان جهانی تجارت
محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی‌ـ مهدی علیزاده    121
از ماوروماتیس در فلسطین تا جزایر مارشال: تأملی در تحول مفهوم اختلاف در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری
هادی آذری    147
مکان‌يابي مقررات کيفري در فقه و پيامدهاي روش‌شناختي آن
رحیم نوبهار    169
چالش‌های نظام مسئولیت زیست‌محیطی دولت حامی در قبال آلودگی‌های ناشی از معدن‌کاوی در بستر عمیق دریا
زهرا محمودی کردی‌ـ منا محمدعلیان    195
تحلیل حقوقی موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی
صادق ضیائی بیگدلی‌ـ محمدمهدی اسدی    219
اصل مشارکت عمومی برای حفظ منابع آبی در آیینه قوانین و مقررات
صابر نیاورانی‌ـ افسون غفوری رانکوهی    245
آسیب‌شناسی کارکرد مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزۀ آموزش عالی
محمد جلالی‌ـ کیومرث قنبری    273
تحلیل درک قانونی
سید سعید مومنی‌ـ سید حکمت‌اله عسکری    293
انواع روش‌ دسترسی به دادرس اساسی با تأکید بر دادخواهی اساسی
غزاله فریدزاده‌ـ محمد حسن کبگانی    321
گسترۀ مستثنیات ممنوعیت تجزیۀ تعهد در حقوق ایران و برخی نظام‌های حقوقی دیگر
عبدالحمید فرزانه‌ـ کورش چرخی کوهگرد    349
چکیده‌های انگلیسی    373

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتشار شماره 85 مجله تحقیقات حقوقی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 262
اخبار : انتشار شماره 85 مجله تحقیقات حقوقی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی