دانشگاه شهید بهشتی

بازدید از کتابخانه و موزه اسناد سلطنتی مجموعه سعد آباد

تاریخ انتشار: 1398/02/26 08:02 ق.ظ

جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی، چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 از کتابخانه و موزه  اسناد سلطنتی مجموعه سعد آباد بازدید کردند. در این بازدید که در قالب درس مدیریت اسناد (آرشیو) برگزار شد این دانشجویان با انواع مواد آرشیوی موجود در موزه اسناد سلطنتی و مواد کتابی کتابخانه مجموعه سعد آباد و شیوه سازماندهی آنها و شیوه ارائه خدمات اطلاعاتی در این مراکز اطلاع رسانی آشنا شدند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتابخانه و آرشیو
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 316
اخبار : بازدید از کتابخانه و موزه اسناد سلطنتی مجموعه سعد آباد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی