دانشگاه شهید بهشتی

آموزش آشنایی و به کارگیری سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)

تاریخ انتشار: 1398/02/25 02:13 ب.ظ

​جهت ثبت نام در کارگاه آموزش آشنایی و به کارگیری سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد) به

سایت bit.sbu.ac.ir در قسمت رایانش موازی دانشگاه  مراجعه کنید.

WhatsApp Image 2019-05-15 at 12.28.48 PM.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آموزش سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 687
اخبار : آموزش آشنایی و به کارگیری سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی